Risultati

Setka Cup 02/26 17:40 - Anatolii Nazarov v Artem Yurkov L 2-3
Setka Cup 02/26 16:10 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko L 0-3
Setka Cup 02/26 14:40 - Anatolii Nazarov v Oleksii Nadporozhskyi L 1-3
Setka Cup 02/26 13:10 - Anatolii Nazarov v Oleksandr Zhyrnov L 2-3
Setka Cup 02/26 11:40 - Anatolii Nazarov v Oleksandr Kolbasenko W 3-0
Setka Cup 02/23 13:20 - Oleksandr Kolbasenko v Anatolii Nazarov L 3-2
Setka Cup 02/23 12:20 - Maksym Mrykh v Anatolii Nazarov W 2-3
Setka Cup 02/23 10:50 - Oleksandr Zhyrnov v Anatolii Nazarov L 3-2
Setka Cup 02/23 08:50 - Oleksii Nadporozhskyi v Anatolii Nazarov L 3-1
Setka Cup 02/23 06:50 - Artem Yurkov v Anatolii Nazarov L 3-1
Setka Cup 02/22 21:50 - Artem Yurkov v Anatolii Nazarov W 2-3
Setka Cup 02/22 20:50 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko L 2-3