Events

 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • Break 32
 • 50+ Break
 • Break 66
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 19
 • Race to 30
 • Break 40
 • Break 16
 • Break 5
 • Break 35
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 94
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • Break 46
 • 50+ Break
 • Break 57
 • Break 3
 • Break 9
 • Break 6
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 68
 • 50+ Break
 • Break 70
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 6
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • 100+ Break
 • Break 101
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 3
 • Race to 30
 • Break 49
 • Break 28
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • Break 7